Dagpenge - freelance- og honorararbejde

Når du i en ledighedsperiode får tilbudt en opgave, der aflønnes med honorar - og ikke med løn - er der en række ting, du skal være opmærksom på.

Dagpengekort

På dagpengekortet skal du oplyse den tid, du dagligt bruger på opgaven, hvad enten du arbejder om aftenen, i weekenden eller på helligdage. Dette gælder også, når honoraret kommer til udbetaling, efter at arbejdet er udført. Ved udbetaling af honoraret skal du oplyse honorarets størrelse sammen med rekvirentens navn, adresse og evt. cvr.-nummer. Herudover skal du oplyse indholdet af opgaven/projektet samt din funktion, fx om der er tale om en oversættelsesopgave, artikelskrivning eller lignende.

Kontrollabelt eller ukontrollabelt arbejde

Hvis du arbejder for en virksomhed, hvor arbejdets omfang og placering kan kontrolleres og du kan give oplysninger herom til a-kassen, betragtes arbejdet som kontrollabelt. Som udgangspunkt er arbejdet kontrollabelt, hvis det foregår på arbejdsgiverens virksomhed eller med udgangspunkt fra virksomheden, og arbejdsgiveren kan kontrollere arbejdets omfang, placering og udførelse. Antallet af arbejdstimer vil så blive trukket i dagpengene, hvis arbejdsgiveren ikke trækker A-skat, ATP med videre før udbetaling af løn og feriepenge.

Anderledes ser det ud, hvis dit arbejde er ukontrollabelt. Det kan fx være, hvis du og arbejdsgiveren aftaler et bestemt beløb for en konkret opgave, uanset hvor lang tid du faktisk bruger på opgaven. A-kassen omregner så din løn før skat med en honoraromregningssats til det antal, som skal fradrages i dagpengene. Honoraromregningssatsen er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen og reguleres hvert år i januar. I 2016 er omregningssatsen 225,13 kroner.

Bliver du aflønnet med honorar, og trækkes der ikke A-skat af beløbet, skal din indtægt også omregnes til timer.

Læs mere om freelance- og honorararbejde på MA's hjemmeside

Få mere at vide

Vil du vide mere om arbejdsløshedsforsikring og dagpenge kan du kontakte Magistrenes A-kasse