Barsel som selvstændig

Alle forældre har ret til barselsorlov og ifølge barselsloven har både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende har ret til barselsdagpenge.

For at du som selvstændig kan modtage barseldagpenge, skal en række betingelser dog være opfyldt:

  • Du skal have udøvet selvstændig virksomhed inden for de sidste 12 måneder i mindst halvdelen af den normale overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid (pt. 37 timer om ugen) i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned op til fraværet påbegyndes.
  • Hvis din selvstændige virksomhed har eksisteret i mindre end 6 måneder, medregnes perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager, herunder også perioder hvor du har modtage arbejdsløshedsdagpenge.
  • Alle mødre har ret til graviditetsorlov 4 uger før forventet fødsel. For at kunne modtage barseldagpenge fra første dag i graviditetsorloven, skal du tegne en den såkaldte ”type 2 – forsikring”. 
    Læs mere om forsikringen på Statens Administration.dk

Orlovsmuligheder efter barnets fødsel

Forældre, der har tilknytning til arbejdsmarkedet, har ret til barseldagpenge i i alt 52 uger. Barseldagpengenes størrelse afhænger af forudgående indtjening og beskæftigelsesgrad, men kan højst udgøre 3.415 kroner pr. uge.

  • Som mor har du ret til 14 ugers barselsorlov efter barnets fødsel med barseldagpenge.
  • Som far har du ret til 2 ugers orlov inden for de første 14 uger efter barnets fødsel.
  • Herudover har I ret til 32 ugers forældreorlov, der kan deles mellem forældrene.

Ved adoption har forældrene tilsammen ret til orlov i 46 uger efter modtagelsen af barnet. Desuden har I ret til 4 ugers orlov, hvis barnet skal hentes i udlandet.

Som forældre har I en række muligheder for at forlænge dagpengeperioden mod en tilsvarende nedsættelse af dagpengeydelsen, ligesom der er mulighed for at udskyde en del af orloven til et senere tidspunkt.

Hvis du er selvstændig, har du mulighed for få barseldagpenge. Dagpengene fastsættes afhængig af virksomhedens overskud før orloven.

Du kan også tegne en frivillig forsikring.

Hvis man som lønmodtager er ansat efter en af de offentlige overenskomster, har en mor ret til fuld løn fra 6-8 uger før fødslen og i 14 uger efter, mens en far, der er ansat efter en offentlig overenskomst, har ret til fuld løn i 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen og yderligere i 2 uger. Hertil kommer 10 uger med fuld løn efter den 14. uge efter barnets fødsel, der kan deles mellem forældrene.

Hvis du er mor og ansat efter Funktionærloven, har du ret til halv løn fra det tidspunkt, hvor der er 4 uger til fødslen og i 14 uger efter fødslen.

En arbejdsgiver, der udbetaler løn under barsel, kan via Barselsudligningsfonden få refunderet lønudgiften på op til 22.767 kroner pr. måned i 4 uger før og 20 uger efter barnets fødsel.