Forsker på offentlig forskningsinstitution

Er du ansat som videnskabelig medarbejder på en offentlig forskningsinstitution, fx Kunstakademiet, visse museer, sektorforskningsinstitutioner eller GEUS, er grundlaget for din ansættelse og din løn reguleret i en række regler og aftaler.

De vigtigste regler og aftaler, som tilsammen udgør rammerne for din løn og dine ansættelsesvilkår generelt, er overenskomsten for akademikere i staten eller AC-overenskomsten og stillingsstrukturen.

Overenskomsten, som er aftalt mellem fagforeningerne og staten, fastlægger blandt andet din basisløn, din arbejdstid, din ret til pension og dine vilkår ved afskedigelse.

Stillingsstrukturen, som er fastlagt i en bekendtgørelse, beskriver, hvilke stillingskategorier du kan blive ansat i, fx adjunkt, lektor eller docent, hvilke krav der knytter sig til de forskellige stillingskategorier, og hvordan man kvalificerer sig til dem.

Løn og tillæg 

Din løn består af en basisløn, et eller flere faste tillæg og eventuelle individuelle tillæg. Er du ansat efter AC-overenskomsten, følger din basisløn overenskomstens lønskalaer.

Ud over basislønnen kan du have ret til et fast tillæg, alt efter hvilken stillingskategori, fx adjunkt eller lektor eller seniorrådgiver, du er ansat i.

Husk, at du via din tillidsrepræsentant har mulighed for at forhandle yderligere individuelle kvalifikations- og funktionstillæg, uanset hvilken stillingskategori du er ansat i.

Se basisløn og faste tillæg på dit område

Stillingsstruktur og stillingskategorier

For flere forskningsinstitutioner er en del af rammerne for din ansættelse fastlagt i en stillingsstruktur, som gælder for det enkelte område eller institution.

Stillingsstrukturerne regulerer primært, hvilke stillingskategorier du kan blive ansat i, men fastlægger fx også regler for varigheden af en ansættelse og bedømmelsesprocedurer.

Der vil som regel også være knyttet et løntillæg til de enkelte stillingskategorier.

Stillingsstrukturerne har også til formål at sætte rammerne for den karrierevej, du har mulighed for at tage, når du er ansat som videnskabelig medarbejder på den pågældende institution.

Hvis du er ansat på en forskningsinstitution uden stillingsstruktur, er din ansættelse reguleret af overenskomsten for akademikere i staten samt eventuelle lokale aftaler.

Pension 

Når du bliver ansat, får du som udgangspunkt en overenskomstmæssig fastlagt pension, som din arbejdsgiver indbetaler til MP Pension. Pensionen udgør en fast procentdel af din løn og reguleres ved overenskomstforhandlingerne.

Dine faste tillæg og dine individuelle tillæg er også pensionsgivende.

Arbejdstid 

Din gennemsnitlige arbejdstid er fastsat til 37 timer om ugen ifølge AC-overenskomsten.

Reglerne for merarbejde kan variere fra institution til institution. Nogle steder er der indgået lokale aftaler, andre steder er der udviklet en gældende praksis.

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder i forbindelse med merarbejde, skal du altid kontakte din tillidsrepræsentant eller DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk.