A-kasse og fagforening

En a-kasse og en fagforening er to forskellige organisationer med to forskellige typer opgaver og service til dig. DM anbefaler dig både at være medlem af fagforening og a-kasse.

DM arbejder som alle andre forhandlingsberettigede fagforeninger både for medlemmernes kollektive og individuelle interesser på arbejdsmarkedet.

Det betyder, at DM forhandler overenskomster, rådgiver dig som medlem om blandt andet løn, ansættelsesvilkår, karriere og arbejdsmiljø og arbejder på at påvirke beslutningstagere, så arbejdsvilkårene for medlemmerne generelt bliver bedre. 

A-kasse

A-kassen tager sig af dagpenge og arbejdsløshedsforsikring. Det er i a-kassen, du skal henvende dig, hvis du har spørgsmål vedrørende dagpenge eller efterløn.

De fleste af DM's medlemmer er medlem af Magistrenes A-kasse (MA), og studerende kan få et gratis dobbelt medlemskab det første år, de studerer. Optagelse i MA sker på baggrund af din uddannelse.

Gå til MA's hjemmeside

Husk, at et medlemskab af DM ikke i sig selv giver ret til dagpenge.