Forligsmanden udsætter konflikten med 14 dage

Forligsmanden har her til aften valgt at udsætte konflikten med 14 dage. Formand for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen, håber, at de videre forhandlinger bærer frugt.

Egentlig skulle konflikten gå i gang den 4. april, men her til aften har forligsmanden besluttet at udsætte konfliktvarslerne med 14 dage. Dermed kan der tidligst udbryde strejke den 22. april og lockout den 28. april. Der er dog undtagelser til det scenarie.

Læs mere: Hvornår kan konflikten træde i kraft?

Formanden for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen håber, at udsættelsen giver mulighed for at lande forhandlingerne.

- Det er DM’s håb, at de kommende fjorten dages forhandlinger munder ud i en aftale. Vi håber, at arbejdsgiverne vil bevæge sig på de væsentlige områder, som en samlet fagbevægelse har rejst, og som der er stor opbakning til i befolkningen, siger Camilla Gregersen.

- Der er jo noget grundlæggende på spil, nemlig vores velfærdssamfund, som er afhængigt af, at det både er attraktivt at arbejde som privatansat og i det offentlige. Vi oplever i disse dage en massiv opbakning til de offentlige ansatte. Vi har både privatansatte og andre medlemmer, der ikke er omfattet af konflikten, som talstærkt støtter op. Det viser helt tydeligt, at vi er på rette spor, når vi i en samlet fagbevægelse kræver reelle overenskomstforhandlinger, siger Camilla Gregersen.