DM på Folkemødet: Et godt arbejdsliv begynder med et godt arbejdsmiljø

Det er et kollektivt ansvar at sørge for et godt psykisk arbejdsmiljø, mener et medlem, der er arbejdsmiljørepræsentant og en del af den busfuld medlemmer, som DM sender afsted til Folkemødet for at diskutere godt arbejdsmiljø og samle ny inspiration.

Når Bornholm fra 14.-17. juni endnu engang lægger ø til Danmarks politiske festival, Folkemødet, er DM til stede blandt andet for at sætte fokus på arbejdsmiljø. Derfor har DM inviteret arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter på en endagstur i arbejdsmiljøets tegn til Bornholm fredag den 15. juni. Målet med turen er at give DM´s tillidsvalgte inspiration til arbejdet med arbejdsmiljø, og så er det også en god anledning til at mødes med andre, der interesserer sig for arbejdsmiljø.

Netop at dele erfaringer med ligesindede, er noget et medlem, der til daglig arbejder i privatskolesektoren og her fungerer som arbejdsmiljørepræsentant, ser frem til:

”Jeg er spændt på at vende med de andre fra DM, hvad man som tillidsvalgt kan gøre for at få etableret en god dialog mellem medarbejdere og ledere, hvis fx rammebetingelserne på ens arbejdsplads er uklare", udtaler medlemmet fra en telefon i Aalborg og fortsætter:

”Og så er jeg nysgerrig efter at høre, om de andre tillidsvalgte også har fingrene nede i penible emner, og hvordan de forholder sig i sådanne tilfælde.”

Hun ser det som et kollektivt ansvar at sørge for et godt psykisk arbejdsmiljø, og netop her er den gode dialog mellem medarbejdere, tillidsvalgte og ledere altafgørende. Samtidig lægger hun vægt på, at lederne har et ansvar og er afgørende for et godt arbejdsmiljø – og at vi skal hjælpe dem så godt på vej som muligt.

DM’s program på Folkemødet består blandt andet af DM´s egen arbejdsmiljødebat, som fokuserer på AMR og TR´s udfordringer og handlemuligheder. Derudover deltager DM forskellige andre steder på Folkemødet: Mød DM på Folkemødet 2018