Kvalitet er nøgleord for fremtidens museer

Kulturminister Mette Bock har igangsat en visionsproces, der skal bidrage til udviklingen af fremtidens museer. Satsning på kvalitet og gennemsigtighed i tildelingen af tilskud er ifølge DM’s formand vigtigt for, at fremtidens museer kan sikre kulturarven.

Interessen for dansk kultur- og naturarv er stor. Danske museer oplever en opblomstrende tilvækst i besøgende. Men samtidig med at det går godt for de danske museer, intensiveres konkurrencen fra andre kulturtilbud.

Forskning afgørende for museer i konkurrence med andre kulturtilbud 
Dansk Magisterforenings formand Camilla Gregersen mener, at forskning og formidling på højt niveau skal være det fundament, der sikrer museerne i fremtiden:

- Det bedste redskab i konkurrencen med andre kulturtilbud og i arbejdet for at styrke kulturel og økonomisk aktivitet med museerne, er kvalitet i tilbuddene. Og her er forskning en central forudsætning for at kunne levere den specialiserede viden og formidling. Hvis vi opbygger nogle stærkere forskningsmiljøer med flere faste ansættelser vil det styrke museerne, siger Camilla Gregersen.

Dansk Magisterforening har afgivet høringssvar til Kulturministeriet i forbindelse med kulturministerens visionsproces. De mange indkomne forslag til ministeriet debatteres på konferencen ”Visioner for museumsområdet”, som Kulturministeriet er vært for den 25. januar 2018.

DM: Brug for grundigt eftersyn af incitamentstrukturer
Kriterierne for tildeling af tilskud skal være gennemsigtige og forståelige. Det mener DM, der i sit høringssvar til ministeriet er kommet med konkrete råd i forhold til, hvordan incitamenstrukturer håndteres bedst i tilskudsbevillingen.

- Det giver god mening at opstille tydelige mål for museernes inddragelse af omverdenen, samarbejde på tværs af museumstyper og samfundsansvar, når tilskuddene skal tildeles. Hvis der skal være en incitamentstruktur i tilskudssystemet bør den belønne de museer, der skaber kulturel og historisk forståelse og laver faglige og vidensbaserede aktiviteter i samspil med det øvrige samfund, siger Dansk Magisterforenings formand.

DM peger samtidig på, at det vil skade en række museer, hvis midlerne tildeles ud fra for simple kriterier.

- Jeg advarer mod, at man laver en simpel incitamentstruktur efter aktiviteter og præstationer. Problemet er nemlig, at der ikke findes enkle tal, som man meningsfyldt kan vurdere ud fra. Tager du fx besøgstal og fordeler midler ud fra dem, vil det primært styrke museerne i de områder, hvor befolkningen er velstillet og i forvejen har en høj kulturel kapital. Det viser, at der er brug for grundig overvejelse og dialog om, hvilke kriterier, der tildeles midler på baggrund af, siger Camilla Gregersen.

Du kan læse mere om DM’s forslag til nye visioner for fremtidens museer i DM’s høringssvar