Sjusk med lønsedlen kan koste dig dyrt

For nyligt blev et medlem mødt af et tilbagebetalingskrav fra sin arbejdsgiver på næsten 70.000 kr. Sagen viser, at det er vigtigt, at du som medarbejder tjekker din lønseddel.

Det kan koste dig dyrt ikke at tjekke din lønseddel. For i mange tilfælde er der et tilbagebetalingskrav med tilbagevirkende kraft, hvis du har fået for meget i løn, siger DM-konsulent Sarah Rosenkrands.

”Det er arbejdsgivers ansvar, at din udbetalte løn er korrekt. Men som ansat har du pligt til at læse din lønseddel og se, om alting er, som det skal være. Hvis du finder fejl, skal du indberette det til din arbejdsgiver”, siger hun.  

Sarah Rosenkrands rådgiver til daglig DM’s medlemmer om deres lønforhold og har for nylig afsluttet en sag, hvor et medlem oplevede et tårnhøjt tilbagebetalingskrav.

70.000 kr. tilbage til arbejdsgiveren
”Vores medlem blev i 2012 skriftligt informeret af sin arbejdsgiver om, at han ville modtage et engangsvederlag. Engangsvederlaget blev udbetalt, men blev samtidig ved en fejl fra arbejdsgivers side indtastet som et varigt pensionsgivende tillæg”, siger hun. 

Det betød, at medlemmets kvalifikationstillæg blev øget med mere end 2.000 kr. om måneden, hvilket også fremgik af lønsedlen. Efter tre år opdagede arbejdspladsen fejlen og krævede beløbet udbetalt.

Medlemmet havde ikke opdaget fejlen på sin lønseddel, men burde – ved en gennemgang af lønsedlerne – have bemærket, at lønnen ikke svarede til det aftalte.
Derfor måtte medlemmet bide i det sure æble og betale pengene tilbage.

Hvis uheldet er ude
Arbejdsgivers mulighed for at kræve tilbagebetaling af for meget udbetalt løn er ikke reguleret i nogen lovgivning, men er baseret på retspraksis.

Kigger man på den, er der både situationer, hvor arbejdsgiveren kan kræve tilbagebetaling af beløbet, og situationer hvor de ikke kan. 

”Afgørelsen bygger blandt andet på vurderingen af, om medarbejderen har handlet i god tro, eller om medarbejderen burde have vist, at der var fejl i forholdene”, siger Sarah Rosenkrands.
Hun opfordrer alle til at være opmærksomme og læse deres lønsedler grundigt. 

Hun vurderer, at der har været en stigning i antallet sager om tilbagebetaling, fordi folk ofte lader deres digitale post ligge uåbnet i e-boksen. Derfor får mange ikke tjekket deres lønsedler.

Hos DM bliver alle sager om tilbagebetalingskrav vurderet helt individuelt og konkret ud fra sagens omstændigheder. 

Hvis du er i tvivl, om din løn er korrekt, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk

Læs mere om tilbagebetaling af løn