Lommeregneren på overarbejde: Medlem fik 82.000 kr. udbetalt

Det sker, at vi har mere brug for lommeregnerne end lovbogen, når vi hiver fat i arbejdsgivere på vegne af medlemmer. I en netop afsluttet sag var der rod i en række forhold, hvilket fik displayet til at ende på 82.000 kr.

Som cand.jur. har Marcel Worm-Marquardtsen tjek på de juridiske termer og paragraffer. Dem bruger han dagligt, når han bliver kontaktet af medlemmer, som har spørgsmål til deres løn- og ansættelsesforhold.

Indimellem har han dog mere brug for lommeregneren end lovbogen.

Lommeregneren på overarbejde: Endte på 82.000 kr.
I en netop afsluttet sag, hvor et medlem havde sagt op, havde arbejdsgiver rod i en række forhold, herunder tillæg, feriepenge, overtidsbetaling for aftenarbejde samt regulering af lønniveau og pensionsindbetalingen.

Og det var netop pensionsindbetalingen på lønsedlen, der i første omgang fangede Marcels mistanke og fik lavinen til at rulle.

Han kunne hurtigt spotte, at arbejdsgiver gennem flere år vej en fejl havde trukket 1/3 del af pensionsindbetalingen fra medlemmets løn.

Sammenholdt med de øvrige fejl og mangler i løn- og ansættelsesforholdene, endte medlemmet med at få 82.000 kroner udbetalt.

Bliver din pension indberettet korrekt?

Han opfordrer medlemmerne til at tage et grundigt kig på lønsedlen. Fejl i pensionsindbetalingen kan gøre din pensionisttilværelse en del kedeligere, hvis der sker systematiske fejl over længere tid.

”Vi kigger meget gerne ansættelseskontrakter igennem. Men vi ser sjældent den første lønseddel og tjekker, om alt er som aftalt i kontrakten”, siger Marcel Worm-Marquardtsen.

I pensionsspørgsmål er forældelsesfristen 10 år. Derfor har du rig mulighed for at komme efter din arbejdsgiver, hvis der ikke er sket en korrekt pensionsindbetaling.

Er du i tvivl om, hvorvidt din arbejdsgiver indberetter din pension korrekt? Tag fat i din tillidsrepræsentant eller os på dm@dm.dk / 3815 6600.