Armslængde bliver til ministeriel fodlænke

Lovforslag i høring slører linjerne mellem universiteterne og ministeriet og presser forskningsfriheden, vurderer formand for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen.

Nyt lovforslag i høring er et farligt indgreb i forskningsfriheden på de danske universiteter. Fremover vil ministeriet være med i samtlige led i processen, når der skal udpeges ny bestyrelse for universiteterne. Det mener Dansk Magisterforenings formand, Camilla Gregersen, om det nye lovforslag fremsat i dag af Uddannelses- og forskningsministeriet.

Dansk Magisterforening organiserer både videnskabeligt- og administrativ/teknisk personale og er den største fagforening på universiteterne.

"Ministeriet går ind og berører selve kernen af forskningsfriheden, og det kan vi på ingen måde acceptere. Universiteternes renommé er på spil, fordi man fra international side vil betvivle deres politiske uafhængighed, hvis lovforslaget bliver vedtaget. "


I følge lovforslaget vil ministeriet være med i samtlige organer, som skal udpege ny bestyrelse. Repræsentanter for Uddannelses- og forskningsministeriet skal fremover sidde med i indstillingsorganet, ligesom ministeren skal udpege formanden for udpegningsorganet.

Camilla Gergersen tilføjer.

"Det allermest problematiske er, at formanden for det nye udpegningsorgan skal udpeges af ministeriet. Ministeriet skriver i notat om lovforslaget, at der skal være armslængde i forhold til det politiske system, men der er ikke nogen armslængde i det, ministeriet lægger op til. Armslængde bliver erstattet af en ministeriel fodlænke, og det er problematisk for universiteternes uafhængighed." 

"Det er også problematisk, at de studerende og de ansatte er sat uden for døren, både når der skal indstilles og vælges ny bestyrelse. Det er helt afgørende, at der er nogle med, der kender til kerneaktiviteterne på universiteterne."

Selvom lovforslaget vil mindske risikoen for, at siddende bestyrelser udpeger sig selv, mener Camilla Gregersen ikke, at lovforslaget løser flere problemer end det skaber.

"Vi er helt enige i, at bestyrelserne ikke må være selvsupplerende, og jeg bakker op om, at der ikke må være sammenfald mellem den siddende bestyrelse og udpegningsorganet til samme bestyrelse. Men løsningen er ikke at ministerierne flytter ind på universiteterne," siger hun. Yderligere oplysninger

Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening: 27 12 92 33

Esben Geist, presse- og kommunikationschef i Dansk Magisterforening: 30 50 71 57