DR-medarbejdere beholder retten til betalt spisepause

Ny kendelse betyder, at DR’s medarbejdere også fremover har betalt spisepause. Dansk Magisterforening repræsenterer en meget stor del af de akademikere i DR, som nu beholder retten til betalt spisepause. Formand for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen, er glad for kendelsen.

"Jeg er rigtig tilfreds med kendelsen, der faldt, som jeg havde håbet og ventet. Spisepausen har stor betydning for arbejdspladsen, og på det principielle plan slår kendelsen fast, at væsentlige vilkår for lønmodtagerne skal forhandles mellem parterne – de kan ikke bare fjernes med et pennestrøg. Det er en god praksis, som i den seneste tid har været truet", siger Dansk Magisterforenings formand Camilla Gregersen.

"Kendelsen understreger, at en langvarig rettighed ikke bare kan skrottes. Det er en vigtig sejr for fagforeningerne og fornuften, ligesom det er for medarbejderne i DR, hvis arbejdsuge ikke forlænges med 2,5 time for samme løn", udtaler Camilla Gregersen.

"Kendelsen styrker tiltroen til den danske arbejdsmarkedsmodel, som bygger på et stærkt partsforhold mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Kendelsen gør det sværere for andre arbejdsgivere at fjerne frokostpausen uden kompensation eller forhandling", siger formanden.

Lars Trudsø, specialkonsulent og formand for magistergruppen i DR, siger:

"Jeg oplever en stor lettelse blandt mine kollegaer i dag. Kendelsen fastslår, at DR som arbejdsgiver ikke uden videre kan forlange gratis fleksibilitet fra medarbejderne, som der var lagt op til. Det er også et klart signal til de statslige arbejdsgivere og Moderniseringsstyrelsen om definitivt at holde fingrene fra de offentligt ansattes frokostpauser. Nu gælder det om, at medarbejderne står sammen i fagforeningerne og beskytter deres rettigheder fremover".

Yderligere oplysninger
Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening: 27 12 92 33
Esben Geist, presse- og kommunikationschef i Dansk Magisterforening: 30 50 71 57
Lars Trudsø, specialkonsulent og tillidsrepræsentant i Danmarks Radio. Formand for gruppen af DR-ansatte organiseret i Dansk Magisterforening: 20 19 84 31.