Tal og analyser

DM udarbejder løbende analyser blandt medlemmerne og på områder, der berører medlemmernes studie- og arbejdsliv. Med afsæt i undersøgelserne sætter DM fokus på medlemmernes bidrag til samfundsudviklingen og på aktuelle problemstillinger. De primære områder er arbejdsmarked, uddannelse og forskning, psykisk arbejdsmiljø og medlemmernes værdiskabelse.

Kontakt

For spørgsmål vedrørende undersøgelser:

Martin Vesterbæk Mortensen
Analysekonsulent
Direkte: 38 15 66 09
Mail: mvm@dm.dk

For spørgsmål vedrørende pressebrug:
DM's pressetelefon
T: 29 11 60 80

Ledighedstal

Andelen af fuldtidsledige medlemmer i Magistrenes A-kasse var i september 20176,7 pct. af samtlige forsikrede medlemmer. Ledigheden varierer dog betydeligt på tværs af aldersgrupper, hvor især ledigheden for aldersgruppen 25-29 årige ligger højt. Denne gruppe består hovedsageligt af nyuddannede, som derfor ikke har fået foden ind på arbejdsmarkedet.

Fra og med juli 2017 er ledigheden for medlemmer af a-kasser opgjort på kalender-måneder (mod tidligere dagpengemåneder), og det er derfor ikke muligt at sammenligne på tværs af denne dato. Nedenfor er derfor vist den historisk ledighed til og med juni 2017.

Se flere ledighedstal for kandidater fra naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab på MA's hjemmeside.

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark

Notatet omhandler brugen af tidsbegrænsede ansættelser på det danske arbejdsmarked, herunder med særligt fokus på den del af de tidsbegrænsede ansatte, der ønsker sig fastansættelse, men ikke kan få det. Analysen undersøger brugen af tidsbegrænsede ansættelser på tværs af tid, brancher og uddannelsesniveau.

Læs analysen: Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark (pdf)

Stress blandt de studerende

DM har spurgt bachelor- og kandidatstuderende om deres holdning til en række emner i forbindelse med deres studieliv. De studerende føler sig i høj grad nervøse eller ”stressede”. Knap 49 pct. af respondenterne svarer, at de ret ofte eller meget ofte inden for den sidste måned har følt sig nervøs eller stressede.

Se analysen (pdf)

Kønsbestemt lønforskel 2016

DM udarbejder hvert efterår en undersøgelse af medlemmernes lønforhold på det private arbejdsmarked. 

Se analysen (pdf)

Kortlægning af potentielle adfærdsaspekter ved ændringer af SU-systemet 2016

I kølvandet på den megen debat om det danske SU-system har Dansk Magisterforening (DM) nedsat et uvildigt panel af forskere med henblik på at opnå en nuancering af debatten. Panelets formål er at kortlægge, hvad forskningen indikerer, at SU har af betydning for de unges uddannelsesvalg, optag, social mobilitet, gennemførsel og frafald samt økonomi.

Læs panelets konklusioner

SU og social mobilitet 2016

8.000 studentermedlemmer er blevet spurgt, om de vil fortsætte på kandidatdelen, hvis SU bliver omlagt til lån. Svarene viser, at en omlægning vil ramme socialt skævt.

Læs notat (pdf) 

Magistre og andre akademikeres værdiskabelse i mindre og mellemstore virksomheder  2015

Rapporten er udarbejdet af Damvad Analytics og giver indsigt i, hvordan magistre skaber værdi ved at anskue værdiskabelse gennem virksomhedernes perspektiv.

Læs rapport (pdf)

Magistres værdiskabelse i små og mellemstore virksomheder  2015

Deskstudie af den eksisterende viden om højtuddannedes arbejdsmarked samt af den værdi, som højtuddannede skaber i små og mellemstore virksomheder. Udarbejdet af Damvad Analytics.

Læs rapport (pdf)

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre 2014

Denne rapport, som er udarbejdet af Kraka for DM, undersøger arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Herunder udviklingen i dimittendledighed og nyuddannedes jobsituation.

Læs rapport (pdf)