Tal og analyser

DM udarbejder løbende analyser blandt medlemmerne og på områder, der berører medlemmernes studie- og arbejdsliv. Med afsæt i undersøgelserne sætter DM fokus på medlemmernes bidrag til samfundsudviklingen og på aktuelle problemstillinger. De primære områder er arbejdsmarked, uddannelse og forskning, psykisk arbejdsmiljø og medlemmernes værdiskabelse.

Kontakt

For spørgsmål vedrørende undersøgelser:

Martin Vesterbæk Mortensen
Analysekonsulent
Direkte: 38 15 66 09
Mail: mvm@dm.dk

For spørgsmål vedrørende pressebrug:
DM's pressetelefon
T: 29 11 60 80

Ledighedstal

Graf over fuldtidsledige magistre

Se flere ledighedstal for kandidater fra naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab på MA's hjemmeside

Kønsbestemt lønforskel 2016

DM udarbejder hvert efterår en undersøgelse af medlemmernes lønforhold på det private arbejdsmarked. 

Se analysen (pdf)

Kortlægning af potentielle adfærdsaspekter ved ændringer af SU-systemet 2016

I kølvandet på den megen debat om det danske SU-system har Dansk Magisterforening (DM) nedsat et uvildigt panel af forskere med henblik på at opnå en nuancering af debatten. Panelets formål er at kortlægge, hvad forskningen indikerer, at SU har af betydning for de unges uddannelsesvalg, optag, social mobilitet, gennemførsel og frafald samt økonomi.

Læs panelets konklusioner

SU og social mobilitet 2016

8.000 studentermedlemmer er blevet spurgt, om de vil fortsætte på kandidatdelen, hvis SU bliver omlagt til lån. Svarene viser, at en omlægning vil ramme socialt skævt.

Læs notat (pdf) 

Magistre og andre akademikeres værdiskabelse i mindre og mellemstore virksomheder  2015

Rapporten er udarbejdet af Damvad Analytics og giver indsigt i, hvordan magistre skaber værdi ved at anskue værdiskabelse gennem virksomhedernes perspektiv.

Læs rapport (pdf)

Magistres værdiskabelse i små og mellemstore virksomheder  2015

Deskstudie af den eksisterende viden om højtuddannedes arbejdsmarked samt af den værdi, som højtuddannede skaber i små og mellemstore virksomheder. Udarbejdet af Damvad Analytics.

Læs rapport (pdf)

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre 2014

Denne rapport, som er udarbejdet af Kraka for DM, undersøger arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Herunder udviklingen i dimittendledighed og nyuddannedes jobsituation.

Læs rapport (pdf)