Valg i DM

Nu har du chancen for at gøre din indflydelse gældende i DM. Vi afholder nemlig en række valg i efteråret 2018. Frem til 14. september kan du melde dig som kandidat.

Har du stærke holdninger til løn- og ansættelsesforholdene på det akademiske arbejdsmarked og har ønsker og evner til at påvirke forholdene i den rigtige retning?

Nu har du mulighed for at få medbestemmelse og indflydelse på DM’s politiske retning, uanset om du er ansat på det offentlige eller private arbejdsmarked, freelancer, studerende eller pensionist. 

2018 står nemlig i valgenes tegn i DM. Vi skal finde det nye korps af politisk aktive DM’ere, der skal sætte retningen for DM fra 1. januar 2019.

Allerede 11. juni 2018 åbner muligheden for at stille op til de forskellige valg. Vi skal:

  • Vælge ny formand for DM
  • Vælge ny hovedbestyrelse i DM
  • Vælge ny bestyrelse for de politiske sektorer, som er DM Offentlig, DM Privat og Selvstændige, DM Viden samt DM Leder og DM Studerende
  • Vælge ny bestyrelse for Landsklubben for Professionshøjskoler og Erhvervsakademier og Landsklubben for Selvstændige og Freelancere.
  • Vælge ny bestyrelse for Pensionistsektionen

Valgperioden er tre år. Kandidater skal dog være opmærksomme på, at der i øjeblikket foregår et udviklingsarbejde i DM. Den overordnede hensigt at skabe et nyt DM, der formår at skabe mere engagement og identifikation hos medlemmerne. Det er et muligt scenarie, at arbejdet også vil medføre forslag til kongressen om en ny politisk struktur og nye vedtægter.

Valg til øvrige landsklubber og klubbestyrelser foregår lokalt og har lokalt fastsatte tidsfrister og valgmøder. Disse valg afholdes ikke elektronisk. Alle nyvalgte organer skal være på plads senest 31. december 2018.

Hvis du er en del af disse landsklubber, vil du modtage nærmere information om opstilling og tidsplan for valget i løbet af august.

Kongressamlingen afholdes næste gang ultimo maj 2019, og hvis de delegerede vedtager en ny politisk struktur, kan det betyde, at der skal afholdes nyvalg til den nye struktur i løbet af 2019.

Det er endnu for tidligt at sige noget helt præcist om, hvordan arbejdet med et nyt DM lander.

Men kandidater til valgene i 2018 er opmærksomme på, at valgperioden denne gang kan blive kortere end sædvanligt. Omvendt betyder det, at kandidater får mulighed for at påvirke, hvordan det nye DM kommer til at se ud.

Er du interesseret i at stille op, skal du oprette dig som kandidat.

Frist for opstilling til valgene er 14. september. 

Valgene løber fra 22. oktober til 7. november. 

Som medlem af DM får du en mail med link til afstemningen 22. oktober.

Læs mere i valgbekendtgørelsen, hvor du også kan læse mere om, hvordan du stiller op