Medlemsfora

Bliv aktiv i DM, del din viden og få indflydelse på foreningens politiske beslutninger.

Er du DM’er og kunne du tænke dig at mødes med andre medlemmer og diskutere og videndele om et emne der begejstrer dig? I DM kan medlemmerne oprette medlemsfora, hvor man mødes, diskuterer og bliver klogere på et emne med relation til faget og arbejdet.

Et medlemsforum har fast plads i DM’s kongres, så derigennem kan I også påvirke foreningens politiske beslutninger.

Du kan fx etablere et medlemsforum om politisk rådgivning, skybrudsplaner i kølvandet på klimaændringerne, om forskningens vilkår eller om underviseren som didaktiker. Eller noget helt femte, som interesserer dig.

Der er allerede et medlemsforum for ligestilling, et medlemsforum for fremtidens magisterarbejdsmarked, et  medlemsforum om socialt og miljømæssigt bæredygtige investeringer og virksomhedsdrift og et medlemsforum for tillidsrepræsentanter.

Læs mere om de eksisterende medlemsfora nedenfor.

Sådan opretter du et medlemsforum

Har du lyst til at etablere et medlemsforum, kræver det bare, at du har ideen og kan samle 50 DM’ere om den. DM bidrager med lokaler, forplejning i forbindelse med møder og budget til foredragsholder, event eller lignende.

Ring til DM på 38 15 66 00, hvis du gerne vil oprette et medlemsforum.

Læs mere om, hvordan du opretter et medlemsforum (pdf)

Forum for fremtidens magister-arbejdsmarked

Formålet med forummet er at samle DM-medlemmer på tværs af sektorer til debat om, hvordan fagforeningen bedst kan støtte vores medlemmer på et arbejdsmarked præget af flere løse og mere kortvarige honoraropgaver og projektansættelser.

En voksende del af arbejdsstyrken står i dag står uden for overenskomstbeskyttelse og adgang til tillidsrepræsentanter, arbejdspladsklubber og andre fordele, som en fagforening traditionelt er bygget op omkring.

Med det nye medlemsforum vil vi som moderne videnarbejdere gå i spidsen for at udtænke nye og solidariske løsninger, der kan skabe tryghed for den enkelte på dette nye arbejdsmarked.

Tovholder og kontaktperson: Bjarke Friborg

Forum for socialt og miljømæssigt bæredygtige investeringer og virksomhedsdrift

Der er en livlig offentlig debat om finansielle virksomheders investeringer og de ESG-retningslinjer (environmental, social and  governance guidelines), som de enkelte finansielle virksomheder herunder pensionskasser,  og banker agerer efter.

Formålet med forrummet er at skabe og bidrage til en bred samfundsdebat, hvor DM’s medlemmer og DM som organisation markerer sig og medvirker til at påvirke medlemsejede foreninger og finansielle virksomheders muligheder for at understøtte bæredygtighed, demokrati, sociale forhold og anstændige arbejdsvilkår gennem en offensiv investeringsstrategi. Medlemsforummet vil samtidig give mulighed for medlemmerne til at få ny viden og inspiration til arbejdet i de bestyrelser, institutioner og foreninger, hvor de er engagerede. Det vil kunne styrke samarbejdet mellem fagforening, pensionskasse og lignende relevante fora og organisationer og øge DM’s synlighed.

Kontaktperson: Ingrid Stage

Styregruppe: Ingrid Stage, Christoph Houmann Ellersgaard og Per Clausen

Forum for ligestilling

Forum for ligestilling arbejder for ligestillingsinitiativer i bred forstand og viderefører arbejdet fra DM’s Ligestillingsnetværk.

Kontaktpersoner: Eva Trein Nielsen og Lea Friedberg

TR-forum

Forum for tillidsvalgte giver dig mulighed for at stå stærkere gennem erfaringsudveksling med andre tillidsvalgte om jeres aktuelle udfordringer. 

Fire gange om året inviterer TR-forum alle tillidsvalgte til et åbent møde. I 2017 handler møderne blandt andet om organizing og digitalisering.

Som tillidsvalgt får du en direkte invitation til møderne, og du kan også finde dem i ARRANGEMENTSKALENDEREN.

TR-forum arbejder løbende for:

  • Udveksling af erfaringer mellem tillidsvalgte på arbejdspladserne
  • Udvikling af TR-rollen
  • Rekruttering og fastholdelse af tillidsfolk

Formand og kontaktperson: LARS TRUDSØ, DR

Styregruppe: Palle Klemmensen Christensen, Exit, Anita Kildebæk Nielsen, KU, Henrik Tarp Vang, UCC, Mette Sejerup Rasmussen, Esbjerg Kommune.