Urafstemning om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2018

Der er nu indgået forlig om fornyelse af overenskomsterne i staten, kommunerne og regionerne, og næste skridt er, at forligene skal sendes til urafstemning blandt DM’s medlemmer.

Urafstemningen åbner mandag den 14. maj kl. 12.00, og der er åbent for afstemningen indtil den 24. maj kl. 24.00.

Alle stemmeberettigede medlemmer modtager mandag den 14. maj en mail med et personligt link til afstemningen.

Hvis du ikke har modtaget mailen, kan du logge ind med dit NemID og stemme via dette link: Deltag i afstemningen

Hvad stemmes der om?
DM’s medlemmer skal stemme om de resultater, som er aftalt for Akademikerne. Du kan se en samlet redegørelse over de resultater, som er aftalt for Akademikerne, og som DM’s medlemmer skal stemme om: Akademikernes redegørelse for forhandlingsresultatet

DM’s hovedbestyrelse har vedtaget en udtalelse om forhandlingsresultatet: Hovedbestyrelsens anbefaling

Læs mere om de væsentligste OK18-resultater
Læs de samlede forligstekster

Hvem kan deltage i afstemningen?
Medlemmer af DM, som er omfattet af forhandlingsresultatet, er berettiget til at deltage i afstemningen. Det betyder, at du er stemmeberettiget, hvis du er offentligt ansat i henhold til Akademikernes overenskomster og aftaler eller som tjenestemands- og tjenestemandslignende ansat.

Efter DM’s vedtægter vil du endvidere kunne deltage, hvis du er ledig og medlem af DM’s sektorer for DM Offentlig, DM Viden eller DM Leder.

Hvis du er offentligt ansat i henhold til en overenskomst, som Akademikerne ikke er part i (for eksempel en HK-overenskomst eller andet), skal du ikke deltage i afstemningen.

Som studerende kan du deltage i afstemningen, hvis du har et studiejob i det offentlige og er ansat på AC-overenskomsten. Det vil typisk være tilfældet, hvis du er bachelor og varetager akademisk arbejde. Ønsker du at deltage i urafstemningen, skal du skrive til DM på valg@dm.dk.

Om afstemningen
Afstemningen gennemføres som én samlet afstemning om forhandlingsresultatet på tværs af Akademikernes forhandlingsområder i staten, kommunerne og regionerne. Dvs. at DM tager samlet stilling til resultaterne på de tre områder.

Der kan alene afgives ja- eller nej- stemmer. Der kan afgives stemme om forhandlingsresultatet indtil 24. maj 2018.

Når DM har afsluttet urafstemningen blandt DM’s medlemmer, melder DM sammen med alle de øvrige akademikerorganisationer deres resultater ind til Akademikerne. Herefter bliver der i Akademikerne taget samlet stilling til resultatet på baggrund samtlige medlemsorganisationers afstemningsresultater, og alle medlemsorganisationerne er forpligtet af det samlede afstemningsresultat.

Hvis forhandlingsresultaterne godkendes kan overenskomsterne fornyes for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021. De aftalte lønstigninger fra 1. april 2018 vil blive udbetalt med tilbagevirkende kraft.

Skulle det ende med, at aftaleresultaterne forkastes, vil en konflikt træde i kraft den 11. juni 2018.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til indholdet af urafstemningen, eller har tekniske problemer med stemmeafgivningen, er du velkommen til at kontakte DM på valg@dm.dk