Lockoutvarsler for det offentlige område

Arbejdsgiverne har valgt at udtage i alt 440.000 offentlige ansatte til lockout.

Det kommunale område: Lockoutvarsel fra KL

Det regionale område: Lockoutvarsel fra RLTN

Det statslige område: Lockoutvarsel fra Moderniseringsstyrelsen
Bemærk: Dokumentet fra Moderniseringsstyrelsen opregner undtagelserne fra lockoutvarslet. Hvis man er ansat i staten og ikke kan finde sin arbejdsplads på listen, er det fordi alle akademikere uden undtagelser er omfattet af lockoutvarslet. Navngivne personer der er undtaget fra lockoutvarslet er anonymiseret i dokumentet.

Hvis du er ansat på en ikke-akademisk overenskomst, er du ikke omfattet af lockoutvarslet.

Både det kommunale og regionale varsel er uklart i forhold til personafgrænsning. Det og mere formelle spørgsmål om varslets afgivelse er Akademikerne i gang med at få afklaret på vegne af alle medlemsorganisationer. Så snart vi har præciseringer af varslerne, vil vi orientere i nyhedsbrev og på dm.dk.

Særligt vedrørende selvejende institutioner
Der findes en række selvejende og private museer, der modtager kommunalt og/eller statsligt tilskud. En del af disse museer følger den kommunale eller statslige overenskomst enten ved en tiltrædelsesoverenskomst eller ved at dette er indskrevet i den enkelte ansattes kontrakt. Ansatte ved sådanne selvejende og private museer er ikke omfattet af KL’s eller statens lockoutvarsel. Den lokale arbejdsgiver kan oplyse, hvorvidt der er tale om et selvejende museum, som ikke er omfattet af lockout. Ved tvivlstilfælde skal henvendelse ske til DM.

På det statslige selvejeområde findes en række forskellige uddannelsesinstitutioner (som fx professionshøjskoler, erhvervsakademier, erhvervsskoler, gymnasier m.fl.). Hovedreglen i statens lockoutvarsel er, at ansatte i stillinger som administrative AC-medarbejdere ved selvejende institutioner under staten ikke er omfattet af lockoutvarslet. Den lokale arbejdsgiver kan oplyse, hvorvidt administrativt ansatte AC-medarbejdere er undtaget fra lockoutvarslet. Ved tvivlstilfælde skal henvendelse ske til DM.

Ved universiteterne gælder dog, at alle medlemmer af DM er omfattet af lockoutvarslet, også ansatte i stillinger som administrative AC-medarbejder og også professorer i LR 37 og 38 medmindre der er tale om professorer, som har selvstændigt personale- og budgetansvar. Også eksterne lektorer er omfattet.