Hvornår kan konflikten træde i kraft?

Efter at forligsmanden onsdag den 18. april valgte at udsætte konflikten med to uger, er der forskellige muligheder for, hvornår en konflikt kan træde i kraft. De forskellige scenarier afhænger af, hvordan forhandlingerne udvikler sig. Få et overblik over de forskellige scenarier:

1) Forligsmanden kan når som helst i de to uger erklære sammenbrud i forhandlingerne, hvis hun vurderer, at der ikke kan findes en løsning, som begge parter kan gå med til. Ved et sammenbrud starter strejke og lockout samtidig på 5. dagen efter sammenbruddet.

2) Hvis forhandlingerne resulterer i et forlig eller forligsmanden fremsætter en mæglingsforslag, sendes forlig eller mæglingsforslag til urafstemning hos medlemmerne. Hvis forlig eller forslag stemmes ned, vil konflikten bryde ud derefter.

3) Forligsmanden kan lade forhandlingerne fortsætte i udsættelsesperioden, og hvis de ender uden et mæglingsforslag eller forlig, vil strejken træde i kraft den 6. maj, mens lockouten vil træde i kraft den 12. maj.