Konfliktlån

Konfliktlån er billigere for dig og for fællesskabet. Derfor har DM ligesom de andre AC-organisationer valgt en lånemodel, hvis det kommer til konflikt.

Forhandlingerne er i fuld gang, men vi kan desværre stadig ikke udelukke, at det bliver svært at mødes om et tilfredsstillende resultat, og vi ender i en konflikt. Få overblikket over, hvad det betyder for din økonomi, hvis du bliver sendt i konflikt.

Som konfliktramt medlem kommer du til at kunne låne et beløb, der svarer til dit lønniveau efter skat, og det vil blive udbetalt direkte til dig. Efter konflikten får du nedsat dit kontingent til DM, i den periode du tilbagebetaler lånet. Målet med den model er, at du bliver fuldt kompenseret for den løn, du ikke får udbetalt under en konflikt.

DM’s hovedbestyrelse mødes 23. februar, hvor de præcise rammer for konfliktlånet bliver lagt fast. Du får altså klar og meget mere detaljeret information om lånemodellen efter 23. februar.

Husk, at hvis det ender med konflikt, vil din lønudbetaling tidligst stoppe fra april, fordi konflikten tidligst kan træde i kraft 3. april.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kom@dm.dk eller 38 15 66 00.

Lån er billigere og giver flere muskler
Lånemodellen har den klare fordel, at den er billigere for dig som medlem og for fællesskabet. Det er den populært sagt, fordi vi kan spare en del i skat.

Et meget forenklet regnestykke kunne se sådan ud, hvis konflikten varede 14 dage:

Bruttoløn pr. måned 48.500 33.000
Bruttoløn pr. 14 dage 24.250 16.500
8 % arbejdsmarkedsbidrag ‐1.940 ‐1.320
Din løn før skat eller den fælles udgift til konfliktstøtte 22.310 15.180
A-skat ‐11.713 ‐5.693
Din nettoløn eller den fælles udgift til konfliktlån 10.597 9.488

DM mener ikke, at den offentlige arbejdsgiver skal have mulighed for både at spare lønkroner og indkassere skatteindtægter i en konfliktsituation. Det styrker arbejdsgiversiden økonomisk - ikke os som lønmodtagere.

Ved traditionel konfliktunderstøttelse vil der i runde tal blive trukket, hvad der svarer til bruttolønnen fra den fælles kasse. Ved lånemodellen vil der blive trukket, hvad der svarer til nettolønnen. Det betyder, at vi har råd til at være i konflikt i længere tid. Og det betyder, at vi hurtigere kan fylde strejkekassen op igen.

Det styrker os i sidste ende som forhandlingspart nu og ved fremtidige OK-forhandlinger, og det kommer alle medlemmer til gode.

Lån er en solidarisk løsning
Uanset om man vælger den traditionelle konfliktunderstøttelse eller den nye model for konfliktlån, udgør den fælles strejkekasse (reservefonden) den økonomiske baggrund for, at vi kan gå i konflikt.

Det er den fælles strejkekasse, der gør det muligt at etablere en enkel og billig lånetype, og det er den fælles strejkekasse, der gør det muligt at finansiere, at tilbagebetalingen sker via et nedsat kontingent efter konflikten. 

Hvad er fordelen ved et konfliktlån?

Lånemodellen er billigere og dermed bedre for det enkelte medlem - både for dem, som bliver udtaget til konflikt og dem, der ikke bliver udtaget til konflikt.

Ved en lånemodel bliver der ligesom ved konfliktunderstøttelse trukket penge fra reservefonden. Men ved lånemodellen vil det typisk svare til medlemmernes nettoløn, da der ikke skal betales skat af et lån. Derfor bliver der trukket et betydeligt mindre beløb fra reservefonden. Og derfor skal der også samlet set betales mindre tilbage til fonden og dermed mindre pr. enkelt medlem.

Efter konflikten, når konfliktlånet betales tilbage, bliver det ordinære kontingent sat ned for de medlemmer, der har været udtaget til strejke/lockout. Alle konfliktramte, også dem der vælger ikke at optage et lån men selv at finansiere perioden uden løn, får altså nedsat deres ordinære kontingent til DM i den periode, lånet tilbagebetales.

Hvor meget kan jeg låne?

Det er endnu ikke fastsat, men du kan låne et beløb, der cirka svarer til din nettoløn.

Skal jeg tage et lån?

Nej, det er op til dig selv. Hvis du er udtaget til konflikt og vælger ikke at låne, vil du stadig få nedsat dit kontingent efterfølgende.

Hvad med renter?

Lånet forrentes med referencerenten, som siden 2012 har været 0 procent.

Hvad kommer en eventuel konflikt helt præcis til at koste mig?

Efter konflikten får du nedsat dit kontingent til DM i den periode, du tilbagebetaler lånet. Målet med den model er, at du bliver fuldt kompenseret for den løn, du ikke får udbetalt under en konflikt.

Hvad sker der med feriepenge, pension, optjening af anciennitet, skattefradrag og ATP?

Når du er i konflikt (arbejdsstandsning) og dermed midlertidigt ikke er ansat, optjener du ikke ret til ferie med løn (feriepenge).

Hvis du bliver omfattet af en konflikt, vil din arbejdsgiver ikke indbetale til din pension, så længe du strejker eller er i lockout.

Du optjener ikke anciennitet under konflikten.

Er du udtaget til konflikt vil det påvirke din samlede indkomst. Du skal selv ændre din forskudsregistrering hos SKAT.

Der betales ikke ind til ATP i den periode, hvor du er i konflikt.

Har konfliktlånet betydning for, om jeg kan optage andre lån?

DM stiller sikkerhed for dit konfliktlån. Men om lånet kan blokere for andre private lån, er et meget konkret og individuelt privatøkonomisk spørgsmål. Hvis du står i en situation, hvor du skal låne, og din bank har brug for yderligere oplysninger om konfliktlånet og tilbagebetalingen, er din bank velkommen til at kontakte DM. I Lån & Spar Bank, som DM samarbejder med, har de tilkendegivet, at det ikke vil betyde noget for kunder, som ønsker at optage andre lån.

Hvad er processen - hvad skal jeg helt konkret gøre?

Du skal ikke gøre noget endnu. Hvis det ender med konflikt, vil din lønudbetaling tidligst stoppe fra april, fordi konflikten tidligst kan træde i kraft 3. april. Du vil få detaljeret information om, hvad du skal gøre fra DM.

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg bliver udtaget til konflikt og ikke optager lån, men fx bruger af egen opsparing i stedet?

Du er stillet på samme måde som dem, der optager konfliktlån. Det betyder, at hvis du bruger din egen opsparing fremfor at optage konfliktlån, vil du efterfølgende også få nedsat dit kontingent.

Hvornår og hvordan skal jeg betale pengene tilbage?

Vi kender ikke den konkrete tilbagebetalingsprofil endnu. Så snart vi har afklaring på tilbagebetalingen, vil du kunne finde informationer om det her.

Hvor lang tid har jeg til at afdrage?

Tilbagebetalingsmodellen er ikke fastlagt endnu, så snart vi har afklaring på tilbagebetalingen, vil du kunne finde informationer om det her.

Hvad sker der, hvis jeg har optaget lånet og efterfølgende melder mig ud?

Dit lån forfalder til betaling ved udmeldelse.

Er jeg bundet til DM efter konflikten?

Ingen er bundet til DM efter konflikten er afsluttet. Men det er korrekt, at dem, som optager konfliktlån og som efterfølgende melder sig ud af DM, skal tilbagebetale lånet ved udmeldelse. Dermed får de ikke fordel af deres kontingentnedsættelse for tiden efter deres udmeldelse. Omvendt sikres det, at dem som konkret har fået støtte fra DM i forbindelse med konflikten, bidrager til genopbygningen af reservefonden ved tilbagebetaling af deres lån.