Oversigt over offentlige arbejdspladser udtaget til strejke

Oversigt over konfliktudtagne arbejdspladser på det akademiske område.

Kommunale arbejdspladser

Kommune Forvaltning Afdeling/kontor
Høje-Taastrup Kommune Alle Alle
Aarhus Kommune Teknik- og Miljø Alle
Thisted Kommune Alle Alle
Holbæk Kommune Alle Alle
Herlev Kommune Alle Alle
Københavns Kommune Teknik- og Miljø Alle
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Alle
Aabenraa Kommune Alle Alle
Esbjerg Kommune Alle Alle
Østjyllands Brandvæsen Forebyggende afdeling

Regionale arbejdspladser

Region Hospital/institution Afdeling/kontor
Region Midtjylland Aarhus Universitetshospital Alle
Region Nordjylland Aalborg Universitetshospital Alle
Region Sjælland Regionshuset Alle
Region Syddanmark Odense Universitetshospital Alle
Region Hovedstaden Region Hovedstaden Apotek Alle

Statslige arbejdspladser

Ministerium Departement/styrelse/
institution/afdeling
Afdeling/kontor/
funktion
Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Alle
Energi-, forsynings- og klimaministeriet Danmarks Meteorologiske Institut Alle
Erhvervsministeriet Erhvervsstyrelsen Alle
Finansministeriet Departementet Alle
Finansministeriet Statens Administration Alle
Finansministeriet Statens It Alle
Forsvarsministeriet Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Alle
Justitsministeriet Departementet Lovafdelingen
Justitsministeriet Domstolene Sø- og Handelsretten
Justitsministeriet Domstolene Københavns Byret
Kirkeministeriet Departementet Alle
Kirkeministeriet Helsingør Stift Alle
Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen Alle
Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Veterinærenhed Nord
Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Veterinærenhed Syd
Skatteministeriet Skat Erhvervsprocesser
Skatteministeriet Skat Personprocesser
Skatteministeriet Skat Vurdering
Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsstyrelsen Alle
Sundheds- og Ældreministeriet Lægemiddelstyrelsen Alle
Sundheds- og Ældreministeriet Styrelsen for Patientsikkerhed Alle
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Vejdirektoratet Alle
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Færdselsstyrelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Bygningsstyrelsen Alle
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Banedanmark Alle
Udenrigsministeriet Departementet Borgerservice
Uddannelses- og Forskningsministeriet Københavns Professionshøjskole Undervisere
Uddannelses- og Forskningsministeriet UC Syd Undervisere
Uddannelses- og Forskningsministeriet Studenterrådgivningen Alle
Undervisningsministeriet Departementet Alle
Undervisningsministeriet Styrelsen for IT og læring Alle
Undervisningsministeriet Styrelsen for undervisning og kvalitet Alle
Undervisningsministeriet Rysensteen Gymnasium Undervisere
Undervisningsministeriet Øregård Gymnasium Undervisere
Undervisningsministeriet Gammel Hellerup Gymnasium Undervisere
Undervisningsministeriet Aurehøj Gymnasium Undervisere
Undervisningsministeriet Herlufsholm Skole og Kostskole Undervisere
Undervisningsministeriet Ordrup Gymnasium Undervisere
Undervisningsministeriet Rungsted Gymnasium Undervisere
Undervisningsministeriet Falkonergården Gymnasium og HF-Kursus Undervisere
Undervisningsministeriet Odense Katedralskole Undervisere
Undervisningsministeriet Sct. Knuds Gymnasium Undervisere
Undervisningsministeriet Aarhus Katedralskole Undervisere
Undervisningsministeriet Egaa Gymnasium Undervisere
Undervisningsministeriet HF & VUC Fyn, Odense City Campus Undervisere
Undervisningsministeriet Aalborghus Gymnasium Undervisere
Undervisningsministeriet Hasseris Gymnasium Undervisere
Undervisningsministeriet Roskilde Katedralskole Undervisere
Undervisningsministeriet Sorø Akademis Skole Undervisere
Undervisningsministeriet Rødkilde Gymnasium Undervisere
Undervisningsministeriet Niels Brock Undervisere

Læs også: Kommuner og regioner skal også i konflikt

Læs også: Statslige arbejdspladser udtaget til konflikt

Få hele overblikket over OK18 på dm.dk/ok18