Overenskomst

2018

Hvordan kan jeg bakke op om OK18?

Vil du gerne være aktiv, og vil du gerne være med til at skabe opmærksomhed om de offentligt ansattes fair krav til OK18?

Fyraftensmøde om OK18

Er du udtaget til strejke eller lockout? Se hvad konflikten betyder for dig i videoen fra DM's fyraftensmøde.

Hyldestsang

Tillidsvalgte

Hvad er din rolle som tillidsvalgt, hvis der kommer konflikt? Hvad er status på forhandlingerne? Er det overhovedet rimeligt at stille lønkrav som offentligt ansat? Bliv klædt på til at svare på OK-spørgsmål fra kollegerne.

Har du spørgsmål til OK18?

Har du spørgsmål til overenskomstforhandlingerne, kan du kontakte DM på dmok18@dm.dk eller 38 15 66 00.


Du kan få svar på de mest stillede spørgsmål i forbindelse med en konflikt i DM's mini-guide

Konfliktvarsling

OK18: Gode løn og arbejdsvilkår