Mentornetværk: Den gode relation, handling og læring i samtalen ved Birgitte Nortvig

Mentornetværk: Den gode relation, handling og læring i samtalen ved Birgitte Nortvig
17-19.30 27. marts 2017
Dansk Magisterforening:
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
DNK
Gratis
Kun for medlemmer
01-01-0001
2017168

Så er vi klar med forårets netværksarrangement om relationer og mentorskab.

Effekten af den sparring, du tilbyder som mentor, hviler ud over din faglighed og dine karrieremæssige erfaringer på din personlige måde at skabe relationer. Konsulent Birgitte Nortvig fører os gennem en aften med fokus på den gode relation. Den gode relation er fundamentet for et konstruktivt mentorskab, men ofte mangler vi et sprog og måske en bevidsthed om, hvilke valg og fravalg vi træffer for at skabe og bibeholde den relation, der er forudsætningen for udvikling, indsigt, mod og bevægelse. Vi bliver måske i tvivl om, hvorvidt vores mentorskab rykker den rette vej, og om hvorfor det nogle gange rykker og andre gange ikke.

I løbet af aftenen arbejder vi med, hvordan du som mentor kan bevæge dig mellem forskellige menneskelige positioner, der på hver sin måde bidrager til udvikling. Vi arbejder med, hvordan du som mentor både kan høre og handle på mentees faktuelle og følelsesmæssige behov – og dermed kan bidrage til læring og handlekraft i samtalen.

Birgitte Nortvig har i de sidste 10 år arbejdet med at udvikle rådgivere med henblik på at sidestille deres rådgivningsfaglighed med den eller de andre fagligheder, fx jura, HR, ledelse, økonomi, sagsbehandling, som rådgiveren har. Birgitte Nortvig har arbejdet med rådgivere fra både offentlige, statslige, private og politiske organisationer.

Læs mere på www.birgittenortvig.dk

DM’s mentorer har fortrinsret til arrangementet.

Tid og sted:
27. marts 2017 kl. 17-19.30 i København