AFLYST Fra regler til værdier i Ballerup Kommune

AFLYST Fra regler til værdier i Ballerup Kommune
17-20 26. april 2017
Dansk Magisterforening:
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
DNK
Gratis
Kun for medlemmer
24-04-2017
2017125

Kom og hør historien om en rejse for ledere og medarbejdere i Ballerup Kommune. En rejse fra en regelstyret organisation til en organisation på vej til at blive værdistyret. Det er spændende, svært, og udfordrende, og mulighederne for at det mislykkes er betydelige. Men i Ballerup går de efter gevinsterne ved at lykkes. Og så må ledere og medarbejdere sammen overkomme benspænd, fejl og skepsis.

Oplægget fortæller også, at store offentlige organisationer ikke behøver opfinde en ny ramme for udvikling af den offentlige sektor. Den findes allerede og hedder MED. Men det kommer ikke af sig selv. Lederne skal i særlig grad ville det. Hør om potentialet for udvikling af kerneopgaven og organisationen, når kommunaldirektøren og AC-fællestillidsrepræsentanten i Ballerup giver en introduktion til arbejdet med kommunens nye MED-aftale og inviterer deltagerne ind i nogle af de dilemmaer, som de møder på vejen.

Mød Eik Møller, kommunaldirektør i Ballerup Kommune med en baggrund som Master of Public Governance fra CBS/KU, to diplomlederuddannelser samt en bachelor i pædagogik.

Og Jakob Timmermann, cand.scient.pol., tillidsrepræsentant for Djøf og fællestillidsrepræsentant for AC’erne, næstformand i Ballerup Kommunes HovedMED og til dagligt specialkonsulent i Center for Social og Sundhed.

Tid og sted:
26. april 2017 kl. 17.-20 i København