Trivsel 1 - Venteliste!

Trivsel 1 - Venteliste!
10-16 25-26. april 2017
Hotel Severin:
Skovsvinget 25
5500 Middelfart
DNK
Gratis
Kun for medlemmer
09-04-2017
2017003

Grunduddannelse: Trivsel og psykisk arbejdsmiljø
- todagesinternat

Intro:
Få redskaber til at identificere og hjælpe kolleger som mistrives og metoder til at gennemføre individuelle samtaler om trivsel.

Udbytte:
Du får en analytisk og professionel tilgang til at bidrage til den kollektive trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Du får redskaber til at identificere og hjælpe kolleger som mistrives og til at gennemføre (svære) samtaler. Du bliver desuden præsenteret for metoder til at arbejde med den kollektive trivsel, fx via social kapital.

Indhold:

  • Viden om trivsel og flow i arbejdet
  • Udfordringer i vidensarbejde. Begejstring og belastning
  • Viden om stress og tegn på stress. Herunder relevante politikker og håndtering af stressramte
  • Svære samtaler
  • Konflikthåndtering og konfliktmægling
  • Metoder til forebyggelse af trivselsproblemer.

Form og metoder
Undervisningen lægger op til aktiv deltagelse og veksler mellem oplæg, gruppeopgaver og rollespil, så der er mulighed for at afprøve teorien i praksis.

Målgruppe
For tillidsrepræsentanter i det offentlige og det private, kontaktpersoner og bestyrelsesmedlemmer på private arbejdspladser.

Pris
Det er gratis at deltage for DM's tillidsvalgte. Tillidsrepræsentanter fra andre organisationer kan kun tilmeldes via DM’s sekretariat.

Tid og sted:
25.-26. april 2017, Middelfart.
Kurset starter kl. 10 (1. dag) til kl. 16 (2. dag) (internat).

Diplomuddannelse
DM’s TR-uddannelse består af en grunduddannelse med fire moduler samt en diplomuddannelse som overbygning. Du skal deltage i hele grunduddannelsen for at få adgang til diplomuddannelsen.