Forhandling 1

Forhandling 1
10-16 21-22. marts 2017
Hotel Severin:
Skovsvinget 25
5500 Middelfart
DNK
Gratis
Kun for medlemmer
12-03-2017
2017002

Grunduddannelse: Forhandling
- todagesinternat

Intro:
Få personlig erfaring med forhandlingssituationer og med at reagere hensigtsmæssigt under pres.

Udbytte:
Du bliver klædt på til at forhandle og redskaber til at planlægge og forberede forhandlinger. Gennem øvelser og rollespil får du personlige erfaringer med at være i forhandlingssituationer og i at reagere hensigtsmæssigt under pres. Du bliver samtidig trænet i at se muligheder i selve forhandlingssituationen.

Indhold:

  • Hvad er til forhandling
  • Retorik og kommunikation i forhandlingssituationen
  • Relationer før, under og efter forhandlinger
  • Viden om løn og aftaleret, herunder gode råd om fx nyansættelser, lønforhandlinger, forhandling af politikker på arbejdspladsen og køreplan for kollektive overenskomster
  • Rollespil med cases.

Form og metoder
Undervisningen lægger op til aktiv deltagelse og veksler mellem oplæg, gruppeopgaver og rollespil, så der er mulighed for at afprøve teorien i praksis.

Målgruppe
For tillidsrepræsentanter i det offentlige og det private, kontaktpersoner og bestyrelsesmedlemmer på private arbejdspladser.

Pris
Det er gratis at deltage for DM's tillidsvalgte. Tillidsrepræsentanter fra andre organisationer kan kun tilmeldes via DM’s sekretariat.

Tid og sted:
21.-22. marts 2017, Middelfart.
Kurset starter kl. 10 (1. dag) til kl. 16 (2. dag) (internat).

Diplomuddannelse
DM’s TR-uddannelse består af en grunduddannelse med fire moduler samt en diplomuddannelse som overbygning. Du skal deltage i hele grunduddannelsen for at få adgang til diplomuddannelsen.