Offentligt ansat

Arbejder du i det offentlige, er du ansat efter en kollektiv overenskomst, og din løn består af en basisløn og tillæg.

På de offentlige arbejdsplader findes en lang række forskellige stillingstyper. Stillingstyperne kan ud fra en lønbetragtning deles op i hovedgrupper: fuldmægtig, generalist og specialist. Desuden findes der special- og chefkonsulenter samt administrativt og klinisk arbejdende medarbejdere på hospitaler.

Se løntjek offentligt ansat