Løn - Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, efter- og videreuddannelser i tilknytning her til, ligesom lærerne udfører forsknings- og udviklingsopgaver m.v.

Der er aftalt en fælles stillingsstruktur for ansatte på professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoler.

Alle, der ansættes til at varetage opgaver med undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter, skal ansættes i henhold til stillingsstrukturen, der trådte i kraft for alle nye ansættelser efter 1. august 2013.

Basisløn og pension pr. 1. april 2016

 A   B   C  Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
17,1 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
Trin  Anc.   Anc.   Anc.   pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1  1. år  252.732 21.061,00 43.217 3.601,42 295.949 24.662,42
2  1. år   2. år  258.623 21.551,92 44.225 3.685,42 302.848 25.237,33
4  1. år   2. år   3. år  293.764 24.480,33 50.234 4.186,17 343.998 28.666,50
4  2. år   3. år   4. år  293.764 24.480,33 50.234 4.186,17 343.998 28.666,50
5  3. år   4. år   5. år  316.603 26.383,58 54.139 4.511,58 370.742 30.895,17
6  4. år   5. år  337.434 28.119,50 57.701 4.808,42 395.135 32.927,92
7  6. år  341.749 28.479,08 58.439 4.869,92 400.188 33.349,00
8  5. år   7. år  357.957 29.829,75 61.211 5.100,92 419.168 34.930,67

Basisløn og pension for Ledere og lærere

 A   B  Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
17,1 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
Trin  Anc.   Anc.  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
2  1. år   2. år  293.764 24.480,33 50.234 4.186,17 343.998 28.666,50
2  2. år   3. år  293.764 24.480,33 50.234 4.186,17 343.998 28.666,50
3  3. år   4. år  316.603 26.383,58 54.139 4.511,58 370.742 30.895,17
4  4. år   5. år  337.434 28.119,50 57.701 4.808,42 395.135 32.927,92
5  6. år  347.027 28.918,92 59.342 4.945,17 406.369 33.864,08
6  5. år   7. år  357.957 29.829,75 61.211 5.100,92 419.168 34.930,67

Basisløn og pension for Pædagog- og håndarbejdsuddannelserne

Nettoløn Samlet 
pensionsbidrag
17,1 %
Løn inkl.
pensionsbidrag
Trin  pr. år  pr. md.   pr. år  pr. md.  pr. år  pr. md. 
1 258.623 21.551,92 44.225 3.685,42 302.848 25.237,33
3 293.764 24.480,33 50.234 4.186,17 343.998 28.666,50
3 293.764 24.480,33 50.234 4.186,17 343.998 28.666,50
4 316.600 26.383,33 54.139 4.511,58 370.739 30.894,92
5 337.434 28.119,50 57.701 4.808,42 395.135 32.927,92
6 341.749 28.479,08 58.439 4.869,92 400.188 33.349,00
7 347.027 28.918,92 59.342 4.945,17 406.369 33.864,08

Ansættelse på overenskomst 

Ansættelse af akademisk uddannede lærere sker efter overenskomsten for akademikere i staten. Ansættelse af ikke-akademiske lærere på læreruddannelsen og på pædagoguddannelsen sker dog efter et særligt protokollat for ledere og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner.

Begge grupper af lærere er medlemmer af MP-Pension.

Ansættelse som adjunkt 

Man ansættes som adjunkt i en varig stilling. Inden udløbet af adjunktperioden på normalt 4 år skal adjunkten anmode om at få sine kvalifikationer bedømt af et lektorbedømmelsesudvalg. Ved positiv bedømmelse overgår adjunkten til lektorvilkår.

Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2016
  42.000 43.255,04 pr. år.
3.604,59 pr. md.

Ansættelse som lektor 

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter denne stillingsstruktur.

Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2016
  83.000 85.480,21 pr. år
7.123,35 pr. md.

Ansættelse som docent

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse efter denne stillingsstruktur.

Pensionsgivende basisløn Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2016
  471.800 485.898,33 pr. år
40.491,53 pr. md.

Pensionsgivende tillæg til docenter aftales lokalt.
Opnås der ikke enighed om andet, ydes følgende tillæg:


Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2016
  40.000 41.195,28 pr. år
3.432,94 pr. md.

Timelønnet undervisning

På det statslige område er der aftalt følgende sats ved timelønnet undervisning på seminarieniveau.

  Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2016
Samlet løn pr. undervisningstime 467,46