Løn - De maritime uddannelsesinstitutioner

Med virkning fra 1. september 2015 er der etableret en ny stillingsstruktur for maritime uddannelsesinstitutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Marstal Navigationsskole er ikke omfattet den nye stillingsstruktur, idet denne institution fortsat er omfattet den særlige stillingsstruktur ved navigationsskoler.

Basisløn og pension pr. 1. april 2016

 A   B   C  Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
17,1 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
Trin  Anc.   Anc.   Anc.   pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1  1. år  252.732 21.061,00 43.217 3.601,42 295.949 24.662,42
2  1. år   2. år  258.623 21.551,92 44.225 3.685,42 302.848 25.237,33
4  1. år   2. år   3. år  293.764 24.480,33 50.234 4.186,17 343.998 28.666,50
4  2. år   3. år   4. år  293.764 24.480,33 50.234 4.186,17 343.998 28.666,50
5  3. år   4. år   5. år  316.603 26.383,58 54.139 4.511,58 370.742 30.895,17
6  4. år   5. år  337.434 28.119,50 57.701 4.808,42 395.135 32.927,92
7  6. år  341.749 28.479,08 58.439 4.869,92 400.188 33.349,00
8  5. år   7. år  357.957 29.829,75 61.211 5.100,92 419.168 34.930,67

Ansættelse på overenskomst 

Ansættelse af akademisk uddannede lærere sker efter overenskomst for akademikere i staten. Ansættelse af ikke-akademiske lærere sker efter et særligt protokollat i overenskomsten om ledere og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner.

Ansættelse som tjenestemand eller på tjenestemandslignende vilkår 

På området er en lukket gruppe af lærere, som har bevaret ansættelses på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

Stillingsstruktur ved maritime uddannelsesinstitutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

Ansættelse sker som adjunkt i en varig stilling. Inden udløbet af adjunktperioden på normalt 4 år skal adjunktens kvalifikationer bedømmes med henblik på overgang til lektorvilkår. Ved positiv bedømmelse overgår adjunkten til lektorvilkår.

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse i henhold til stillingsstrukturen.

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse i henhold til stillingsstrukturen.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har fastsat kravene til disse bedømmelser i en bekendtgørelse.

Ansættelse som adjunkt Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2016
Pensionsgivende tillæg 42.000 43.255,04 pr. år
3.604,59 pr. md.

 

Ansættelse som lektor Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2016
Pensionsgivende tillæg 83.000 85.480,21 pr. år
7.123,35 pr. md.
Ansættelse som docent Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2016
Pensionsgivende basisløn  471.800 485.898,33 pr. år
40.491,53 pr. md.
Pensionsgivende tillæg til docenter aftales lokalt.
Opnås der ikke enighed om andet ydes tillæg på: 
40.000 41.195,53 pr. år
3.432,94 pr. md.

Overgangsordning i forhold til ny stillingsstruktur pr. 1. september 2015 

I tilknytning til den nye stillingsstruktur er aftalt en overgangsordning, der gælder for adjunkter og lektorer, der er ansat før 1. september 2015.

Adjunkter
Adjunkter ansat inden 1. september2015 kan indtil 1. september 2016 vælge at overgå til ansættelse efter den nye stillingsstruktur, hvilket indebærer overgang til lektorbedømmelse og tillæg efter den nye stillingsstruktur. 
Vælger adjunkten ikke at overgå til den nye stillingsstruktur, fortsætter adjunkten sit adjunktforløb og lektorbedømmes efter den hidtidige stillingsstruktur. Ved positiv lektorbedømmelse overgår adjunkten til lektorvilkår efter den nye stillingsstruktur.

Lektorer 
Lektorer ansat inden 1. september 2015 bevarer hidtidige lønvilkår.

Vilkår for adjunkter og lektorer, der bevarer hidtidige lønvilkår 

Adjunkter og lektorer ansat før 1. september 2015, som bevarer hidtidige løn- og ansættelsesvilkår ydes følgende tillæg:

Ansættelse som adjunkt Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2016
Pensionsgivende tillæg 34.700 35.736,91 pr. år
2.978,08 pr. md.

 

Ansættelse som lektor Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2016
Pensionsgivende tillæg 52.400 53.965,82 pr. år
4.497,15 pr. md.
Udover lektortillægget ydes et pensionsgivende tillæg:
(dog således at den samlede tillægssum for de to tillæg ikke overstiger 83.000 kr., årligt grundbeløb).
5.800 5.973,32 pr. år
497,78 pr. md.
Der er på området indgået forhåndsaftaler, således at lektortillægget normalt udgør 79.800 82.184,58 pr. år
6.848,72 pr. md.

Stillingsstruktur ved Marstal Navigationsskole 

Ved Marstal Navigationsskole gælder fortsat den hidtidige stillingsstruktur ved navigationsskoler:

Ansættelse som adjunkt Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2016
Pensionsgivende tillæg 34.100 35.118,98 pr. år
2.926,58 pr. md.

 

Ansættelse som lektor Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2016
Pensionsgivende tillæg 52.400 53.965,82 pr. år
4.497,15 pr. md.
Der er på området indgået forhåndsaftaler, således at lektortillægget normalt udgør: 79.800 82.184,58 pr. år
6.848,72 pr. md.