Løn - administrativt ansat

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

Basisløn og pension pr. 1. april 2016

 A   B   C  Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
17,1 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
Trin  Anc.   Anc.   Anc.   pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1  1. år  252.732 21.061,00 43.217 3.601,42 295.949 24.662,42
2  1. år   2. år  258.623 21.551,92 44.225 3.685,42 302.848 25.237,33
4  1. år   2. år   3. år  293.764 24.480,33 50.234 4.186,17 343.998 28.666,50
4  2. år   3. år   4. år  293.764 24.480,33 50.234 4.186,17 343.998 28.666,50
5  3. år   4. år   5. år  316.603 26.383,58 54.139 4.511,58 370.742 30.895,17
6  4. år   5. år  337.434 28.119,50 57.701 4.808,42 395.135 32.927,92
7  6. år  341.749 28.479,08 58.439 4.869,92 400.188 33.349,00
8  5. år   7. år  357.957 29.829,75 61.211 5.100,92 419.168 34.930,67

A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
B) Cand. phil., cand. interpret. 
C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A , B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af optjent anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn.  Det betyder, at de 17,1 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

Rådighedstillæg

 

Grundbeløb
31. marts 2012
Tillæg Tillæg inkl.
pensionsbidrag
  pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1.-3. år 36.700 37.797 3.149,72 41.198 3.433,20
4.-6. år 41.900 43.152 3.596,00 47.036 3.919,65
7.-8. år 48.500 49.949 4.162,44 54.445 4.537,06
9. år og flg. 57.000 58.703 4.891,94 63.987 5.332,21

Specialkonsulent og Chefkonsulent

Lønnen består af henholdsvis en basisløn og tillæg. Som udgangspunkt forhandler du selv lønnen, men du kan også vælge at lade dig repræsentere eller bistå af din faglige organisation. 

Resultatet af forhandlingen skal – uanset hvem der forhandler – sendes til organisationen, som kan kræve forhandling med ledelsen inden syv dage efter at have modtaget resultatet. 

Basislønnen aftales inden for (nedenstående) intervaller:

Specialkonsulent
  Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
17,1 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
 Mindst  464.383 38.698,58 79.409 6.617,42 543.792 45.316,00
 Mest  486.548 40.545,67 83.200 6.933,33 569.748 47.479,00

 

Chefkonsulent
  Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
17,1 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
 Mindst  499.848 41.654,00 85.474 7.122,83 585.322 48.776,83
 Mest  526.448 43.870,67 90.023 7.501,92 616.471 51.372,58

Konsulenter er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg efter overenskomsten og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

Tillæg kan ydes både som varige og midlertidige tillæg, som kvalifikations- og funktionstillæg og som engangsvederlag. 

DM anbefaler i denne sammenhæng, at lønniveau og tillæg begrundes. 

Tillidsrepræsentanter skal især være opmærksomme på lønrelationen til AC-fuldmægtige på sluttrin.