Leder - forskning og undervisning

Som leder på forsknings- og undervisningsområdet er rammen for din løn og dine vilkår fastsat centralt, mens fx dine tillæg er individuelle.

Er du ansat, eller skal du ansættes i en chefstillinger på forsknings- og uddannelsesinstitutioner gælder nogle særlige aftaler, som under et kaldes overenskomstvilkår i klassificerede stillinger.

Aftalerne gælder både for videnskabelige og administrative chefstillinger.

Bemærk, at du også kan blive ansat som chefkonsulent, hvis der er tale om en mindre chefstilling på en forsknings- eller undervisningsinstitution.

Din løn består af en basisløn og tillæg, som du både kan aftale i forbindelse med ansættelsen og ved senere forhandlinger. 

Din samlede løn er ikke begrænset af puljer, og du kan forhandle den på baggrund af kvalifikationer, erfaringer og resultater. Ud over den faste løn, har du mulighed for at indgå aftaler om engangsvederlag og resultatløn.

Som udgangspunktet forhandler du selv din løn, når du skal ansættes som chef. Forhandlingsresultat bliver herefter sendt til godkendelse hos DM.

Husk altid at kontakte DM på 38 15 66 00 eller DM@DM.DK og få rådgivning før lønforhandlingen. Vi ved, hvordan lønnen typisk ligger inden for de forskellige grupper.

Lønsatser

På universitetsområdet gælder en særlig basisløn for institutledere og dekaner og på professionshøjskoleområdet gælder en særlig løn for rektorer.

Se basislønnen for institutledere og dekaner

Se basisløn for rektorer på professionshøjskoler

I andre typer chefstillinger med mindre ansvar, kan du blive indplaceret som chefkonsulent.
Læs mere om løn og vilkår for chefkonsulenter

Øvrige vilkår

Du kan enten få en varig ansættelse eller blive ansat på åremålsvilkår – det vil sige tidsbegrænset. Hvis du bliver ansat på åremålsvilkår, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige vilkår for åremålstillæg, eventuel tilbagegangsstilling, fratrædelsesbeløb og opsigelsesvilkår.

læs MERE OM ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Alle de øvrige vilkår, fx opsigelsesvarsel, pension, ferie, barsel og omsorgsdage følger AC-overenskomsten.

Se AC-overenskomsten

Du kan også læse mere om de øvrige vilkår i DM's rådgivningsartikler om de enkelte emner. Se fx under B for barsel.