Nyttige adresser

Dansk Magisterforening
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Telefon: 38 15 66 00
Fax: 38 15 66 66
E-mail: dm@dm.dk
Web: dm.dk

Akademikernes Centralorganisation
Nørre Voldgade 29
1358 København K
Telefon: 33 69 40 40
Fax: 33 93 85 40
E-mail: ac@ac.dk
Web: ac.dk

Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
2100 København Ø
Telefon: 35 46 60 00
Web: erhvervsstyrelsen.dk
Web: startguiden.dk

Magistrenes Arbejdsløshedskasse
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Telefon: 70 20 39 71
Web: ma-kasse.dk

MP Pension
Pensionskassen for Magistre og Psykologer
Smakkedalen 8
2820 Gentofte
Telefon: 39 15 01 02
Web: mppension.dk

Gymnasieskolernes Lærerforening
Vesterbrogade 16
1620 København V
Telefon: 33 29 09 00
Fax: 33 29 09 01
E-mail: gl@gl.org
Web: gl.org

ASE (Hovedkontor)
La Cours Vej 7
2000 Frederiksberg
Telefon: 70 13 70 13
Web: ase.dk

DANA
Kirke Værløsevej 34
3500 Værløse
Telefon: 70 21 75 79
E-mail: dana@dana.dk
Web: dana-akasse.dk