March for Science kommer til Danmark

Den 22. april går forskere fra hele verden på gaden for at markere et opgør med fake news og alternative fakta. March for Science” kommer også til Danmark, hvilket blandt andet DM og Danske Videnskabsjournalister står bag.

March for Science er en reaktion på den øgede politisering af videnskab, der finder sted især i USA.

Det har fået forskere til at stå sammen for at sikre, at videnskab og fakta ikke viger for holdninger og meninger.

”Fakta og holdninger er to forskellige ting – og fakta kan ikke gradbøjes. Jeg håber, at vi med marchen kan signalere, at der også i Danmark er behov for at fastholde respekten for videnskaben og fagkundskaben – også når det ikke er politisk belejligt”, siger DM’s formand Camilla Gregersen. 

Det er hendes håb, at marchen kan markere behovet for det i Danmark. Hun uddyber:

”Det er nødvendigt at tage et opgør med fake news, inden det bliver en del af vores hverdag og en accepteret del af samfundsdebatten. Derfor har vi valgt at engagere os i March of Science. Det er mit håb, at både DM’s medlemmer og andre organisationer vil støtte op om arbejdet og gerne aktivt gå ind i planlægningen af arrangementet”.

Læs leder af Camilla Gregersen