DM analyser

DM udarbejder løbende analyser blandt medlemmerne og på områder, der berører medlemmernes studie- og arbejdsliv. Med afsæt i undersøgelserne sætter DM fokus på medlemmernes bidrag til samfundsudviklingen og på aktuelle problemstillinger. De primære områder er arbejdsmarked, uddannelse og forskning, psykisk arbejdsmiljø og medlemmernes værdiskabelse.

Kontakt

For spørgsmål vedrørende undersøgelser:

Martin Vesterbæk Mortensen
Analysekonsulent
Direkte: 38 15 66 09
Mail: mvm@dm.dk

For spørgsmål vedrørende pressebrug:
Franciska Lee Beckett
Presserådgiver
Direkte: 21 78 38 53
Mail: frb@dm.dk

ledighedstal

Se de seneste ledighedstal for kandidater fra naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab på MA's hjemmeside.

Se ledighedstal

Kønsbestemt lønforskel 2016

DM udarbejder hvert efterår en undersøgelse af medlemmernes lønforhold på det private arbejdsmarked. 

Se analysen (pdf)

Studieundersøgelse 2016

I DM’s studiestartsundersøgelse 2016 har 757 universitetsstuderende svaret på spørgsmål om deres studieliv.

Se besvarelser (pdf)

SU og social mobilitet 2016

8.000 studentermedlemmer er blevet spurgt, om de vil fortsætte på kandidatdelen, hvis SU bliver omlagt til lån. Svarene viser, at en omlægning vil ramme socialt skævt.

Læs notat (pdf) 

Magistre og andre akademikeres værdiskabelse i mindre og mellemstore virksomheder  2015

Rapporten er udarbejdet af Damvad Analytics og giver indsigt i, hvordan magistre skaber værdi ved at anskue værdiskabelse gennem virksomhedernes perspektiv.

Læs rapport (PDF)

Magistres værdiskabelse i små og mellemstore virksomheder  2015

Deskstudie af den eksisterende viden om højtuddannedes arbejdsmarked samt af den værdi, som højtuddannede skaber i små og mellemstore virksomheder. Udarbejdet af Damvad Analytics.

Læs rapport (PDF)

Studieundersøgelse 2015

I undersøgelsen svarer 1208 studerende medlemmer på, hvordan de oplever stress på studie. Derudover blev de spurgt hvordan deres sociale liv er på studiet 

se besvarelser (pdf) 

Uddannelseskvalitet 2014

Undersøgelsen sammenligner uddannelseskvalitet, dimittendledighed og jobtilfredshed blandt cand. mag.er og cand. scient.er.

se besvarelser (PDF)

Iværksætterundersøgelse 2014

I denne undersøgelse er 449 studerende medlemmer blevet spurgt til deres fremtidsplaner, og hvorvidt de kunne forestille sig en fremtid som iværksætter.

se besvarelser (PDF)

Freelancere og selvstændige 2014

I undersøgelsen har 130 af DM’s freelancere og selvstændige medlemmer svaret på, hvordan deres arbejdsforhold er, og hvad det bedste og det værste ved deres job er.

Se besvarelser (PDF)

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre 2014

Denne rapport, som er udarbejdet af Kraka for DM, undersøger arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Herunder udviklingen i dimittendledighed og nyuddannedes jobsituation.

Læs rapport (PDF)

Arbejdsvilkår for universitetsansatte 2013

Undersøgelse blandt 673 ansatte på universiteter og professionshøjskolen angående deres arbejdsvilkår, forskningsvilkår og ledelsen på deres arbejdsplads.

se besvarelser (PDF)

Ytringsfrihed 2013

Undersøgelse blandt 1.795 medlemmer om ytringsfrihed. Undersøger hvorvidt de ansatte må dele deres viden offentligt, og om de føler at de kan kritisere arbejdspladsen offentligt.

se besvarelser (PDF)