Suppleringsvalg 2016-2017

I Dansk Magisterforenings sektorer for henholdsvis studerende (DM Studerende) og ledere (DM Leder) afholdes der suppleringsvalg til sektorbestyrelserne fra 30. januar til 12. februar 2017.

I DM Studerende skal der besættes op til seks pladser i bestyrelsen, og i DM Leder skal der besættes op til fem pladser. Der kan desuden vælges et antal suppleanter.

I DM Studerende skal der desuden vælges et medlem af Dansk Magisterforenings hovedbestyrelse. 

Opstillingsperioden er udløbet. Medlemmer af DM Studerende og DM Leder vil pr. mail blive orienteret om muligheden for at stemme til valgene.